"(...) i nadadzą mu imię Immanuel, co sie wykłada: Bóg z nami." Ew. św. Mateusza 1,23      "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" Ew. św. Jana 10,27        "Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądżcie mężni, bądżcie mocni". Dzieje Apostolskie 16,13         "Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam." Ew. św. Marka 11,24         Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ew. św. Jana 3,16         "Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. "List do Rzymian 5,8
 
       MENU GŁÓWNE
      OSTATNIE VIDEO

Nie martwcie się i nie mówcie

Zapłodnienie i poczęcie


Z życia Kościoła:

Czwarta rocznica powstania Zboru
Wigilia 2012
Błogosławieństwo Gabriela
Nabożeństwo uwielbieniowe
Trzecia rocznica powstania Zboru
Spotkanie dla kobiet
Wigilia 2011
Józef Stepień z Miedzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów Andrzej Jeziernicki - naczelny prezbiter Kościola Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Ordynacja na pastora Zboru Immanuel
Pastor Alina Wasilewska z "Tchnienie Życia"
       SERCEM DO NIEBA
szablony
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej "Immanuel" w Szczecinie, Immanuel Szczecin, KChWE
#kontakt