"(...) i nadadzą mu imię Immanuel, co sie wykłada: Bóg z nami." Ew. św. Mateusza 1,23      "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" Ew. św. Jana 10,27        "Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądżcie mężni, bądżcie mocni". Dzieje Apostolskie 16,13         "Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam." Ew. św. Marka 11,24         Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ew. św. Jana 3,16         "Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. "List do Rzymian 5,8
 
       MENU GŁÓWNE
      OSTATNIE VIDEO

Nie martwcie się i nie mówcie

Zapłodnienie i poczęcie


Kazania znajdujące się na stronie zostały przeniesione do archiwum. W celu ich pobrania prosimy o kontakt mailowy: izadz@op.pl
Spis archiwalnych nauczań znajduje się tutaj


Jeśli pojawiają się problemy z odtwarzaniem filmu znajdującego się na stronie, należy zapisać go na dysk. W tym celu proszę klinąć na napis: "Kliknij tu, aby pobrać kazanie", znajdujący się nad odtwarzaczem i zapisać wybrany plik.


Kliknij tu, aby pobrać kazanie

Loading the player ...



Jeśli pojawiają się problemy z odtwarzaniem filmu znajdującego się na stronie, należy zapisać go na dysk. W tym celu proszę klinąć na napis: "Kliknij tu, aby pobrać plik", znajdujący się nad odtwarzaczem i zapisać wybrany plik.


Kliknij tu, aby pobrać plik

Loading the player ...

       SERCEM DO NIEBA
szablony
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej "Immanuel" w Szczecinie, Immanuel Szczecin, KChWE
#kontakt