"(...) i nadadzą mu imię Immanuel, co sie wykłada: Bóg z nami." Ew. św. Mateusza 1,23      "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" Ew. św. Jana 10,27        "Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądżcie mężni, bądżcie mocni". Dzieje Apostolskie 16,13         "Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam." Ew. św. Marka 11,24         Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ew. św. Jana 3,16         "Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. "List do Rzymian 5,8
 
       MENU GŁÓWNE
      OSTATNIE VIDEO

Nie martwcie się i nie mówcie

Zapłodnienie i poczęcie


Uwielbienie 07.05.17
Alleluja - Luda & Blanka
Koncert siostry Ludy
Uwielbienie siostry Ludy
Ślub Izy i Marcina
Chrzest baraci Bogdana i Natana
Świadectwo Wiary Ani i Romana
Świadectwo Brata Alana
Ona- 24 lata w zakonie, On- 24 lata w więzieniu, Kasia i Marek Skibiccy
Brat Valeriy Shcherbakov- Tobie chór Aniołów
Chrzest Marzeny i Tomka
Koncert chrześcijańskiego Rapera- Arciego
Chrzest- Baniewice 2012
Świadectwo brata Artura
Uwielbienie młodego pokolenia
Pieśń uwielbienia
Taniec dla Boga
Jezus uzdrawia dziś
Chrzest Brata Artura
Świadectwo uzdrowienia siostry Alicji
Świadectwo uzdrowienia
Chrzest Marcina
Baniewice 2011- Maj
Koncert Kultury Chrześcijańskiej

       SERCEM DO NIEBA
szablony
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej "Immanuel" w Szczecinie, Immanuel Szczecin, KChWE
#kontakt