"(...) i nadadzą mu imię Immanuel, co sie wykłada: Bóg z nami." Ew. św. Mateusza 1,23      "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" Ew. św. Jana 10,27        "Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądżcie mężni, bądżcie mocni". Dzieje Apostolskie 16,13         "Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam." Ew. św. Marka 11,24         Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ew. św. Jana 3,16         "Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. "List do Rzymian 5,8
 
       MENU GŁÓWNE
      OSTATNIE VIDEO

Nie martwcie się i nie mówcie

Zapłodnienie i poczęcie 

Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
zbór “Immanuel” w Szczecinie

NABOŻEŃSTWA

Niedziela godz. 11:00
ul. Rezedowa 2
osoba kontaktowa
Pastor Krzysztof Dziewiecki
tel. 516 019 424
(opieka nad dziećmi gwarantowana)

Nr konta (PKO BP): 45-1020-4812-0000-0302-0125-0802

NABOŻEŃSTWA ŚRODOWE:

Środy, godz. 18.00
osoba kontaktowa:
Pastor Krzysztof Dziewiecki
tel. 516 019 424


Facebook


KLIKNIJ NA MAPKĘ, ABY POWIĘKSZYĆ

 

       SERCEM DO NIEBA
szablony
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej "Immanuel" w Szczecinie, Immanuel Szczecin, KChWE
#kontakt