"(...) i nadadzą mu imię Immanuel, co sie wykłada: Bóg z nami." Ew. św. Mateusza 1,23      "Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną" Ew. św. Jana 10,27        "Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądżcie mężni, bądżcie mocni". Dzieje Apostolskie 16,13         "Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam." Ew. św. Marka 11,24         Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Ew. św. Jana 3,16         "Bóg dał dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. "List do Rzymian 5,8
 
       MENU GŁÓWNE
      OSTATNIE VIDEO

Nie martwcie się i nie mówcie

Zapłodnienie i poczęcie


Nie martwcie się i nie mówcie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zapłodnienie i poczęcie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Skok wzwyż- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Niecierpliwość- Chcę wszystkiego na teraz- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pandemia zmęczenia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zwycięstwo na co dzień- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Stworzony według rodzaju jego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jak sobie radzić w stanach zniechecenia i apatii- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Łaska jako doświadzczenie obećnosci Boga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Podróż do ludzkiej duszy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moc płynaca z nowonarodzenia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Dobra nowina czy zła nowina?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pokaż mi jak pijesz- Pastor Dariusz Mach

Niebo i ziemia przemina ale moje słowa nie przemina- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ograbiony dom mocarza- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg który przychodzi do człowieka z darami- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ten który był, który Jest, który przyjdzie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kobiety w służbie Jezusa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg, któremu ufam- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jezus zamknął księgę i usiadł- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Królewskie Kapłaństwo- Ryszard Kwoka

Słowo które stało się ciałem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kiedy upadam- podnosisz mnie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Lekarstwo na ludzką pyche- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nowe serce, stara głowa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moc przebaczenia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Operacja na otwartym sercu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Myśli zerwane ze smyczy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wszędzie Cię pełno Stwórco- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Chrześcijaństwo bez drzwi i ścian- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ewangelia bez upiększeń- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ewangelia pion dla ludzkości- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Przyjaźń sprawdza się w trudnych chwilach- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Powołanie i przeznaczenie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wieczerza Pańska- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nowe imię które ustala Pana- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg godny zaufania- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Podróż do ogrodu Eden- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Dech życia w prochu ziemi- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moja nowa tożsamość- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Drzewo bez owocu- Brat Ivan Vershigora

Fałszywe chrześcijaństwo- Brat Ivan Vershigora

Duch Pański nade mną- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Królestwo Ducha czy Królestwo miecza?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Narodzony na nowo- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ewangelia dla zdrowia psychicznego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Trud, który nie jest daremny- Pastor Dariusz Mach

Niewolnik czy Syn?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jezu, nie obchodzi Cie że giniemy?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kościoł którego bramy piekieł nie przemogą- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Codziennie umieranie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Życie godne Ewangelii Chrystusowej- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Świętość życia- Pastor Andriy Lysyy

Duch Madrości- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jako w Niebie tak i na Ziemi- Pastor Zbigniew Kalinowski

Moc Ducha Świetego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wypełnieni całkowicie pełnią Bożą- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wiara pewna mocna i ugruntowana- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pokaż nam znak- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nadprzyrodzony dar- Łaska Boża - Pastor Krzysztof Dziewiecki

Chrzest Ogniem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Odwieczne prawo Boga siewu i zbioru - Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jezus Chrystus wczoraj i dziś Ten sam i na wieki- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jestem ukryty wraz z Chrystusem w Bogu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Stare namaszczenie czy nowe objawienie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Golgota- Odkupienie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Natura Boga, Być Ojcem Synem i Duchem Świetym- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wielu przyjdzie w imieniu Moim- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Tylko Słowo Boże- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Cienie i rzeczywistość- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moc Słowa Bożego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zwycieżam w Chrystusie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Posadzeni w okręgach niebieskich- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Poszerzać swoje granice- Pastor Zbigniew Kalinowski

Przesłanie do braci katolików- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie daj się okłamać- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Misjonarz w sanda_ach- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Radykalna decyzja- Pastor Krzysztof Dziewiecki

O _mierci gdzie twe zwyciestwo- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ewangelia dla umar_ych- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Do_wiadczy_ Boga- Pastor Dariusz Mach

Krew Jezusa która oczyszcza- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Duch Prawdy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie jedz okruchów. Usi_dz przy stole- Pastor Krzysztof Dziewiecki

A Ska__ T_ by_ Chrystus- Pastor Krzysztof Dziewiecki

S_owo które _yje w Nas- Brat Rus_an

Kap_an Nowego Przymierza- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Postanowilem pojsc za Jezusem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Odbicie swiatla

Trwajcie we Mnie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Prawda Ewangelii nie podlega przemijaniu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Poziomy Ducha Świetego u chrzescijanina- Pastor Ryszard Kwoka

Obfitowa_ i Krolowa_ z Chrystusem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Cudowne Bo_e bli_niaki- Pastor Dariusz Mach

Dlaczego Bóg nie odpowiedzia_ na moją modlitwe- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie zabraniajcie przychodzi_ dzieciom do Mnie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie bąd_ jak fala morska- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Oczyszczaj mysli z uprzedze_ i leków- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Prawda czy po_prawda- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Macie oczy a nie widzicie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

A Bóg ustanowi_ w kościele- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Przyjd_ Panie Jezu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kochaj braci- Brat Tomasz Sabatowicz

Myślenie dwutorowe- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Grzech wszystkich grzechów- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Świadectwo brata Omala

We_ lo_e swoje i chod_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Krew która przemawia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Oddany w s_u_be Bogu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wiem, nie musz_ sie wiecej ba_- Brat Tomasz Sabatowicz

O_tarz uwielbienia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

_ycie pod presją- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Z_o_yli w darze z_oto kadzid_o i mirr_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jam jest gwiazda jasna poranna- Pastor Krzysztof Dziewiecki

M_otek i obc_gi- Dusza i Cia_o- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nawet w miejscu bezpiecznym jestem czujny- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Lecz Ja i dom mój s_uzy_ b_dziemy Panu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Szukając Boga - Świadectwa

Kosció_ serce Chrystusa- Pastor Zbigniew Kalinowski

Uwolnienie od leku- we_cie zbroj_ Bo_ą- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Prawo Ducha Chrystus w nas- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Światloś_ i ciemnoś_ - dobro i z_o- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie bój si_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zbuduj mi Światyni_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jezus Chrystus kamie_ zgorszenia czy kamie_ kosztowny?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_a natura kontra- Stary umys_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Cielesna maskarada czy Ogie_ Ducha Swietego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Priorytet w _yciu wierzacego Obecnoś_ Bo_a- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Czy cierpienie i choroba zbli_a Ci_ do Boga?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Patologia grzechu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Świety Pawe_ Aposto_ pogan- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_a odpowied_ na depresje- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jestem Bogiem zazdrosnym- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Mantra wspó_czesnego świata to duch fa_szu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bogami jesteście- Pastor Krzysztof Dziewiecki

We_mijcie Ducha Świ_tego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Dzia_anie Ducha Świetego wewnątrz cz_owieka- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wybra_ nas przed za_o_eniem świata- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zbyt proste- Musimy skomplikowa_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Cztery aspekty Wieczerzy Panskiej- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jego zmartwychwstanie i moje zmartwychwstanie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nieograniczone mi_osierdzie- Pastor Zbigniew Kalinowski

Przymierze z domem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Fundament- Brat Tomasz Sabatowicz

Duch Świ_ty jako zadatek i r_kojmia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zapragnijcie nie sfalszowanego duchowego mleka- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Duszo moja nie zapominaj- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg a pieniądze- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Tchnienie Boga w modlitwe- Pastor Krzysztof Dziewiecki

On przekona świat o grzechu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Rola Ducha Świ_tego w codziennym _yciu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ufaj Bogu - przeciwstaw si_ z_u- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Prostota wiary- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kto przebywa w cieniu wszechmogacego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

By_ taki dzie_ w moim _yciu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Odkupieni przez krew Jezusa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Chrystus jest _yciem mym a śmier_ zyskiem jest- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Z g__bokości serca- Pastor Zbigniew Kalinowski

Co oznacza w Biblii przekle_stwo zakonu?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie bój si_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Synu mój zwró_ uwag_ na moje s_owa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Mistyczna jednoś_ z Chrystusem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Lud mój ginie z braku poznania- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Sianie niezgody- Brat Tomasz Sabatowicz

Prawda wyzwala, k_amstwo uzale_nia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jezus znakiem sprzeciwu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wiara - dar od Boga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Lecz najmniejszy w Królestwie Bo_ym jest wi_kszy od Niego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Podnieście oczy swoje, _niwo jest gotowe- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Cia_o- Brat Tomasz Sabatowicz

S_owo Bo_e- mój codzienny duchowy pokarm- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Sympatyczna bozia czy Bóg Wszechmogący- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jezus- droga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pawe_ - aposto_ Jezusa Chrystusa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Twierdza umys_u- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kto ma uszy, niechaj s_ucha- Brat Tomasz Sabatowicz

Widz_ g__biej i szerzej- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wiernoś_ Jego z pokolenia w pokolenie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Opad_y z oczu jego jakby _uski i przejrza_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

_ycie, śmier_ i zmartwychwstanie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Biblijne Uczniostwo- Brat Loren Ozanne

Niemądre myśli- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Tak jak cz_owiek myśli- Brat Tomasz Sabatowicz

Kośció_ Uliczny- Brat Zdzis_aw Michejów

Nauczania archiwalne:

Czego mo_emy si_ nauczy_ z historii o Arce Noego- Brat Wojciech Świecki

Bo kto j_zykami mówi nie dla ludzi mówi lecz dla Boga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

anurzeni w Duchu Świ_tym- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Porozmawiajmy o najmniejszej sprawie- Pastor Zbigniew Kalinowski

Moja drogaa- moje wybory- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Noc muz_umanów. Ostrze_enie po raz pierwszy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Od ko_yski do zbawienia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Powrót do _aski- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_e DNA odciśni_te w obrazie kościo_a- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_e DNA odciśni_te w obrazie rodziny- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie zamieniaj majestatu Boga na kawa_ek drewna- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Módl si_ i buduj dalej- Brat Tomasz Sabatowicz

Prawo Ducha- Chrystus w nas- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kilka myśli na temat Prawa Bo_ego- Brat Janusz Putowski

Nie rozró_niając Cia_a Pa_skiego sąd w_asny je i pije Pastor Krzysztof Dziewiecki

Izaak czy Ismael- Jezus czy Barabasz? Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kotwica duszy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kultura Królestwa- Pastor Artur Ju_ko

W pe_ni rozg_osi_em Ewangeli_ Chrystusową- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Z tego powodu wielu jest s_abych i chorych a niektórzy nawet umarli- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Mienili si_ mądrymi a stali si_ g_upi- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Perspektywa wieczności- Brat Tomasz Sabatowicz

Refleksja nad wspó_czesnym chrześcija_stwem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

G_osimy Jezusa i to ukrzy_owanego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ewangelia zdrowia psychicznego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

S_u_ba wierzącego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bicz czy _aska- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Druga strona _aski- Brat Tomasz Sabatowicz

ociekliwy ucze_ Jezusa Chrystusa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg i cz_owiek- Brat Ireneusz Sawczyn

Dwa oblicza- Pastor Krzysztof Dziewiecki

>Moje umieranie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wojna o umys_- Brat Tomasz Sabatowicz

Aby we wszystkim by_ pierwszy- Brat Tomasz Sabatowicz

Koś_ió_ w czasach ostatecznych- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pot_pienie czy usprawiedliwienie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wspó_czesne formy gnostycyzmu w kościele- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_e Mi_osierdzie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Sk_adka czy dziesi_cina- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Sadzawka Betezda czy Potok Kiszon?- Pastor Zbigniew Kalinowski

Nowe j_zyki dane przez Boga, odrzucone przez cz_owieka- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Co to znaczy chrzest Duchem Świ_tym?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Fundamentalna nauka chrześcija_skiej Ewangelii- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zderzenie z rzeczywistością- Pastor Marian Rassek

tawianie czo_a faktom z Bogiem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Cz_owiecze_stwo i boskoś_ Jezusa Chrystusa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kośció_, którego bramy piekie_ nie przemogą- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Krzy_ pe_en Mocy Bo_ej- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nadchodzą zmiany- Brat Tomasz Sabatowicz

Chrzest Bogdana i Natana

Chrzest ogniem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pami_tajcie o wi__niach jakbyście wspó_wi__niami byli- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Praktyczne zrozumienie Ducha, Duszy i Cia_a- Pastor Krzysztof Dziewiecki

_yj wed_ug Nowego Przmierza Pastor Marian Rassek

Doświadcz Bo_ej mi_ości w systemie 4D- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Śmier_ to nie ostatnia kropka, ale przecinek w historii _ycia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Czy Bóg daje cz_owiekowi wolny wybór?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jak Bóg zaplanowa_ _ycie wieczne?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jak _y_ ponad grzechem?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pozwól Bogu, niech przetnie ca_un, który ci_ kr_powa_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Znami_ Kaina czy Piecz__ Ducha Świ_tego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Czcicie, nie znając Go- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Przez moc Ducha Świ_tego rozkrzewi_em ewangeli_ Chrystusową- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wiem komu zawierzy_em- Brat Tomasz Sabatowicz

Ma__e_stwo jest wielkim darem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Oczekujemy zgodnie na Jego obietnic_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Mam s_u_b_ w kościele- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wy z Boga jesteście dzieci- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Prawo daje pozananie grzechu. Wiara w Jezusa Chrystusa zbawia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Skruszone serce- Brat Tomasz Sabatowicz

_yj_ w czasie niezwyk_ego przymierza- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jak _y_ w dzisiejszym poplątanym moralnie świecie?- Pastor Krzysztof Dziewiecki


Jestem targany pomi_dzy tym co boskie a tym co ludzkie- Pastor Krzysztof Dziewiecki


Lud Bo_y jest przaśny cz. II- Pastor Zbigniew Kalinowski


Lud Bo_y jest przaśny cz. I- Pastor Zbigniew Kalinowski

Degrengolada egzystencji czy narodzony na nowo?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie nale__ do pokolenia strachu i paranoi- Pastor Krzysztof Dziewiecki

martwychwstanie sednem Chrześcija_stwa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bąd_cie jak dzieci- Brat Tomasz Sabatowicz

Nie bój si_ jutra- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moc postu- Pastor Zbigniew Kalinowski

Wola Bo_a- objawiona i opisana w Biblii- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Cel w _yciu- czyni je wartym prze_ycia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bezdomnoś_ i ubóstwo Jezusa- prawda czy fa_sz?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Dobre, lepsze, najlepsze- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wy_szoś_ S_owa Bo_ego nad tradycją- Pastor Krzysztof Dziewiecki

W_adza zosta_a mi przekazana- Pastor Krzysztof Dziewiecki

I b_dzie g_oszona ta Ewangelia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Etyka Chrześcija_ska- Pastor Marian Rassek

Tylko Jezus- Brat Tomasz Sabatowicz

Odwrotnoś_ Dekalogu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Trzech M_drców- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Czym dla mnie są Świ_ta Bo_ego Narodzenia?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moje miejsce w kościele- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Oczekuj _aski Bo_ej- Pastor Marian Rassek

Pot, krew i _zy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nie oszukuj samego siebie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ewangelia dla umar_ych- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wszystko moje jest Twoje- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Odkry_ siebie w Chrystusie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Chrześcija_skie ABC- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Na drugi brzeg- Brat Tomasz Sabatowicz

"Chocia_ upad_em, jednak wstan_ (...)" Ks. Micheasza 7:8- Pastor Krzysztof Dziewiecki

J_zykami mówi_ nie zabraniajcie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wracając do _róde_ cz. II- Pastor Zbigniew Kalinowski

Wracając do _róde_ cz. I- Pastor Zbigniew Kalinowski

By_ w Bo_ej ochronie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg, który nagradza- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Czemu rozpaczasz, duszo moja?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wiara Boga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nadzieja kotwicą duszy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Dar usprawiedliwienia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Odkrywanie treści swojego _ycia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Fundament- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Staczaj dobry bój wiary- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Rozmyta Ewangelia- Brat Tomasz Sabatowicz

Powo_anie do s_u_by- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Uczniostwo- Pastor Marian Rassek

Chrystus wykupi_ nas- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moja nowa to_samoś_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

_niwo jest gotowe- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Królestwo Bo_e jest wewnątrz nas- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Przylgną_ do krzy_a- cz. II- Pastor Zbigniew Kalinowski

Przylgną_ do krzy_a- cz. I- Pastor Zbigniew Kalinowski

Czym jest a czym nie jest Ewangelia?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Przyjd_ po swoje uzdrowienie cz. II- Johnson Olowookere

Przyjd_ po swoje uzdrowienie cz. I- Johnson Olowookere

To jest dobre!- Pastor Krzysztof Dziewiecki

_yciowe sztormy- Brat Tomasz Sabatowicz

Spójrz na nas- Pastor Krzysztof Dziewiecki

W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wyjd_my z przedszkola- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Doświadczy_ mocy zmartwychwstania- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ska_a obrazy czy kamie_ w_gielny?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Trwaj w spo_eczności ze Mną- dziesi_cina- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Poznaj Pana- Brat Tomasz Sabatowicz

Poszukiwanie Boga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zanim pójd_ siedzie_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Raz na zawsze- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moc w wyborach- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg pośle ludzi do Ciebie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pomó_ nam- Pastor Krzysztof Dziewiecki

"Naucz nas liczy_ dni Nasze, abyśmy posiedli mądre serce!"- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kto mieszka pod os_oną Najwy_szego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

"Do swej w_asności przyszed_, ale swoi go nie przyj_li" Ew. Jana 1:11- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ju_ czas podją_ decyzj_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Mowa nienawiści- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_a Chwa_a- Siostra Blanka Chaber

Czy aby na pewno jest to wola Bo_a?- Pastor Marian Rassek

Czy otrzymaliście dar Ducha Świ_tego, gdy uwierzyliście?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Krew, która przemawia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Przymierze bólu- Pastor Zbigniew Kalinowski

Przeznaczeni do _ycia wiecznego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kruszenie ba_wana- Pastor Krzysztof Dziewiecki

List do Galacjan cz.2- Brat Dariusz Milewski

List do Galacjan cz.1- Brat Dariusz Milewski

Kana galilejska- Pastor Krzysztof Dziewiecki

A co ludzie powiedzą?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo Ci, których Duch Bo_y prowadzi, są dzie_mi Bo_ymi- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nadzieja- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bąd_ normalny- Brat Grzegorz Chaber

Ewolucja, która wypiera poj_cie grzechu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Tylko _ycie rodzi _ycie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jaki_ to dom chcecie mi zbudowa_?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nieświadomi i zaślepieni- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wyzwól si_ z obr_czy z_ych myśli- Pastor Krzysztof Dziewiecki

I List św. Jana 3:8- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Puk, puk. Kto tam? Jezus.Cz. II- Pastor Zbigniew Kalinowski

Puk, puk. Kto tam? Jezus.Cz. I- Pastor Zbigniew Kalinowski

Chrzest wiary- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ma__e_stwo- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Pa_ska jest ziemia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo myśli Moje to nie myśli wasze- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Czy strach ma wp_yw na Twoje _ycie?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Punkt widzenia zale_y od punktu siedzenia- Pastor Marian Rassek

Porzu_ pseudowartości- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Poświ_cenie przez wiar_- Brat Grzegorz Chaber

Droga wiary- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg, który zadaje pytania- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Od strachu do odwagi- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kopanie studni- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Prze_omowe decyzje- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Higiena umys_u i serca- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_a szlachta- Brat Dariusz Milewski

Oryginal czy falsyfikat?- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Umarliście bowiem, a _ycie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu- List do Kolosan 3:3- Pastor Krzysztof Dziewiecki

_ycie formowane przez Boga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Mój Bóg- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_a rodzina- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nasze cierpienia wzia_ na siebie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bóg nie mówi, _e coś musisz, Bóg pyta, czy chcesz cz. 2- Pastor Marian Rassek

List Jakuba 1:17- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Lecz wszystko co mam, daj_ Ci- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Uzdrowicielska moc- Johnson Olowookere

Jezus uzdrawia dziś- Johnson Olowookere

Czy przyjmujesz wszystko, co Bóg dla Ciebie przygotowa_?- Brat Grzegorz Chaber

Czystoś_ Ewangelii- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ludzkoś_ i odkupienie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Wspó_czesny cz_owiek- Siostra Krystyna Ogrodnik

1 Koryntian 3:16- Pastor Krzysztof Dziewiecki

B_ogos_awie_stwo- Pastor Zbigniew Kalinowski

Wieczerza Pa_ska- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_e świadectwo- Brat Daniel Zientara

Bóg nie mówi, ze coś musisz, Bóg pyta czy chcesz?- Pastor Marian Rassek

Jezus- droga- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Trudne chwile- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Masz wybór- Brat Grzegorz Chaber

Jest czas rodzenia i czas umierania- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Bo_a dobro_ do upami_tania prowadzi- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Sparali_owany przez grzech- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Kośció_ nape_niony Duchem Świ_tym- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Dzieci w Królestwie Bo_ym- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Rodzina- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Namaszczenie pośrod nas- Pastor Zbigniew Kalinowski

Chrzest w wodzie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Duchowy sen- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Szcz_śliwy znaczy b_ogos_awiony- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Zaprze_ si_ samego siebie- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Stworzeni do mi_ości- Brat Grzegorz Chaber

Bo_y proces- Pastor Alina Wasilewska

Bohaterowie drugiego planu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ponadczasowe poselstwo proroka Jeremiasza- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Ludzkie myśli- Pastor Krzysztof Dziewiecki

K_ad_ przed tobą _ycie i śmier_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Nasza rola na ziemi- Siostra Krystyna Ogrodnik

Bąd_ mądrym szafarzem- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Za kogo ludzie uwa_aja Syna Cz_owieczego- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Moc s_owa- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Niech Jezus zamieszka w Twoim domu- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Znaki pami_ci- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Jak budowa_ kośció_ cz. 1- Pastor Zbigniew Kalinowski

Jak budowa_ kosció_ cz. 2- Pastor Zbigniew Kalinowski

Mi_dzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów- Brat Józef St_pie_

Ordynacja- Pastor Andrzej Jeziernicki

Ma__e_stwo- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Upami_tajcie si_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

W_adza wierzącego- Pastor Marian Rassek

Przysz_oś_ z Bogiem- Siostra Krystyna Ogrodnik

Nowa to_samoś_- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Dwa akweny- Pastor Krzysztof Dziewiecki

Duchowa pustynia- Pastor Krzysztof Dziewiecki

I co dalej?- Pastor Zbigniew Kalinowski

Chwy_ si_ szaty Chrystusa- Brat Grzegorz Chaber

Hiskiasz i Izebel- Pastor Krzysztof Dziewiecki

       SERCEM DO NIEBA
szablony
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej "Immanuel" w Szczecinie, Immanuel Szczecin, KChWE
#kontakt