Immanuel

Szczecin

Kościół Chrześcija Wiary Ewangelickiej

KChWE

Pastor

Krzysztof Dziewiecki

Immanuel

Immanuel

Immanuel

Immanuel